Tag Archive | "Leif Havnesköld"

Tags: , , ,

Länktips: RPC skriver om “den förlorade sorgsenheten” och “Medikaliseringen av själslivet”

Posted on 19 June 2011 by Jakob Mechler

Leif Havnesköld (leg. psykolog och leg. psykoterapeut) skriver i RPCs medlemstidning insikten högst förtjänstfullt om två böcker som nyligen getts ut på svenska. Artikeln går under namnet “En kritisk granskning av dagens psykiatri” och Havnesköld skriver bland annat:

Böckerna ger ett empiriskt stöd för en kritik som många fört fram tidigare, men sällan med samma vetenskapliga tyngd. Man häpnar över hur egenintressen inom akademisk forskning, psykiatri och läkemedelsindustri i många avseenden påverkar vården – alltför ofta till förfång för patienternas bästa. Horowitz & Wakefields samt Bentalls arbeten kan bäst beskrivas som en vetenskapligt grundad ”konsumentupplysning”.

och

 

Ett starkt stöd för riktigheten av författarnas slutsats kommer från “DSM-IV:s arkitekt” Robert Spitzer själv (!), som i förordet skriver att han “reviderat sin egen ståndpunkt” och finner kritiken av hans arbete som “i stort sett giltig”. Spitzer konstaterar att “Eftersom deras (Horowitz & Wakefield) analys är förankrad i psykiatrins egna tankegångar, kommer det att bli svårt för dem som nu framställer DSM-V att förbigå dem”

Med andra ord: Läs den!

Comments (0)