Archive | Dynamic deconstructive psychotherapy

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Dynamic deconstructive psychotherapy

Posted on 16 June 2011 by Jakob Mechler

Gregory RJ, DeLucia-Deranja E, Mogle JA. (2010). Dynamic deconstructive psychotherapy versus optimized community care for borderline personality disorder co-occurring with alcohol use disorders: a 30-month follow-up. J Nerv Ment Dis.

 

Uppföljning av DDP-behandling

Vi har tidigare skrivit om behandlingen här på bloggenDDP är en högintressant psykodynamisk behandlingsform för patienter med borderlineproblematik och ett samtidigt alkoholmissbruk, en särskilt drabbad och svårbehandlad patientgrupp. Den första studien publicerades 2008 och behandlingen tog totalt 12 månader. Nu har man också följt upp resultaten efter ytterligare 18 månader.

Patienterna som erhållit DDP-behandlingen fick lika mycket individualterapi som patienterna i kontrollgruppen, men i DDP-behandlingen ingick mindre gruppterapi.

DDP kan delas upp i fyra behandlingsfaser (klicka två ggr för att se bilden större):

 

DDP-behandlingen visade generellt goda resultat. Framför allt kunde man se signifikanta förbättringar i skalor mätande BPS-symtom, depression, självmordsförsök och återfall i drogmissbruk. Resultaten tyder alltså på att DDP är en kostnadseffektiv behandling som kan leda till goda och långvariga förbättringar för patienter med borderline personlighetsstörning och alkoholmissbruk.

För dig som är nyfiken på hur behandlingen går till finns hela manualen att läsa här. Lyxigt vad?

Kommentarer (0)

Tags: , , , , , ,

Psykodynamisk behandling (Dynamic deconstructive psychotherapy) mot BPS med samtidigt alkoholmissbruk!

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

En randomiserad kontrollerad studie har genomförts där en manualbaserad psykodynamisk behandling användes för att behandla patienter med borderlinepersonlighetsstörning med ett samtidigt pågående alkoholmissbruk.

Undersökningsdeltagarna delades slumpvis upp i två grupper, där den ena gruppen blev behandlade med DDP (Dynamic deconstructive psychotherapy) och den andra gruppen fick treatment as usual.

Trots att den senare gruppen fick mer resurser visar studien på att suicidalt beteende, alkoholmissbruk samt behov slutenvård minskade signifikant i gruppen som erhållit DDP-behandling i jämförelse med kontrollgruppen. Studien visar också att DDP-behandlingen gör att borderline-, depressions- samt dissociationsymtom minskar signifikant.

Gregory, R., Chlebowski, S. & Kang, D. (2008). A controlled trial of psychodynamic psychotherapy for co-occurring borderline personality disorder and alcohol use disorder.Psychotherapy, 45, 28-41 10.1037/0033-3204 .45.1.28. Artikeln står att finna här.

Foto: Amaury Henderick

Kommentarer (0)