Om oss

OM psykodynamiskt.nu

Bloggen skall på intet sätt ses som ett inlägg i debatten huruvida PDT eller KBT är den bästa terapimetoden. Själva syftet med bloggen är att fördjupa och diversifiera denna förenklade debatt som ofta uppstår kring psykoterapi. Vi som står bakom bloggen tror inte att det finns en överlägsen metod lika lite som vi tror att det finns en enda människotyp.

Däremot tror vi att det är av yttersta vikt att samhället och psykiatrin tillhandahåller ett brett utbud av behandlingsmetoder för att kunna bemöta en, förmodat, allt större mängd patienter som söker vård på grund av psykisk problematik. I bemötande av psykisk ohälsa tror vi att svaret inte ligger i en metod, utan kanske någonstans mittemellan en biologisk, en behavioristisk och en psykoanalytisk förklaringsmodell. Eller än hellre, olika människor behöver olika förklaringar, bemötande och botemedel.

Att vi i den här bloggen lyfter fram psykodynamisk forskning skall således inte ses som en stridsförklaring mot eller ifrågasättande av andra utövare inom psykiatrin som nyttjar andra behandlingsmetoder och förklaringsmodeller. Anledningen till att vi fokuserar på just psykodynamisk terapi är att vi själva vurmar för denna inriktning samt att forskningssammanställningar på svenska nästintill varit obefintliga eller framförts bakom stängda dörrar – en predikan för redan frälsta.

Det är centralt att värna om psykologins pluralism och bemöda oss om att möta individen där hon själv står.

Karin Lindqvist och Jakob Mechler

Stockholm, den 16 april 2011

Vill du kontakta oss angående innehållet på sidan eller ge oss förslag på vad vi kan skriva om?
Skicka ett mail till info@psykodynamiskt.nu

Denna blogg startades 2011 av Karin Lindqvist och Jakob Mechler som då studerade på psykologprogrammet vid Stockholms Universitet. Idag arbetar vi som psykologer i Stockholm. Genom bloggen har vi även anlitats för att föreläsa om psykodynamisk terapi och forskning, hittills bland annat av Riksföreningen PsykoterapiCentrum, Finlandssvenska Psykologdagarna och Stockholms Universitet. För förfrågan om föreläsning, vänligen kontakta oss på info@psykodynamiskt.nu.

Behöver du träffa en psykodynamisk terapeut? Du kan antingen söka upp din vårdcentral/psykiatriska öppenvårdsmottagning eller söka privat. Det finns flera sidor där du kan söka efter psykodynamiska psykologer/ psykoterapeuter, t.ex. Psykologiguiden och Riksföreningen Psykoterapicentrum. Sedan våren 2017 tar även Jakob Mechler emot för privata terapier, för kontakt: http://www.jmpsykologi.se.

Print Friendly