Categorized | Alla inlägg

Workshop om Coherence Therapy i Stockholm

Posted on 09 March 2014 by Psykodynamiskt

Här kommer ett meddelande från St Lukas Stockholm som bjuder in till spännande workshop i maj:

unlock

St Lukas i Stockholm bjuder in till Sveriges första workshop i Coherence Therapy

Coherence Therapy: Utilizing the Brain’s Process for Dissolving Symptom Generating Implicit Constructs

Workshopen leds av Robin Ticic, Director of Training vid Coherence Psychology Institute och en av författarna till den uppmärksammade boken Unlocking the Emotional Brain (Routledge 2012).

Coherence Therapy används för att avhjälpa ett brett spektrum av problem och symtom genom att förändra deras känslomässiga orsaker. I det första skedet går metoden ut på att hjälpa klienten att hitta de specifika implicita konstruktioner och scheman som vidmakthåller ett visst symtom, och därefter att vägleda en process av djupgående förändring som raderar dessa scheman, befriar klienten från deras kraftfulla grepp och får symtomet att upphöra. Arbetet sker på upplevelsebaserad grund och terapeutens empatiska intoning är ett avgörande inslag. Den fokuserade metodologin kan resultera i att färre sessioner krävs än i traditionella djuplodande terapier, och kan åstadkomma regelbundet förekommande terapeutiska genombrott i den kliniska praktiken. Omvandlingsprocessen som den beskrivs i Coherence Therapy har paralleller med neurovetenskapliga forskningsresultat i fråga om minnesrekonsolidering, den enda kända process i hjärnan genom vilken en specifik implicit inlärning kan raderas.

Den vägledande principen i Coherence Therapy är symtomkoherens: individens symtom, som ofta betraktas som en patologi eller störning, produceras därför att det är känslomässigt nödvändigt att ha enligt adaptiva, koherenta men icke-medvetna känslomässiga inlärningar eller konstruktioner som formats tidigare i livet. På en implicit känslomässig nivå är symtomen djupt meningsfulla. Från första sessionen inriktas arbetet på att hjälpa klienten att medvetandegöra det eller de scheman som nödvändiggör symtomet. Workshopen kommer att innefatta föreläsning, videovisning av sessioner och upplevelsebaserade övningar som ger deltagarna en introduktion till de metodologiska stegen i Coherence Therapy samt specifika tekniker för att genomföra dessa steg.

Datum:  16  maj,  2014
Tid:  9.00  -­16.00
Pris:  1500  exkl  moms
Plats:  Centralt  i  Stockholm
Anmälan  sker  till  email:  workshop@sanktlukas.se
(Anmälan  är  bindande)

Mer information om Coherence Therapy finns på www.coherencetherapy.org.

Print Friendly

Leave a Reply