Tag Archive | "Luyten"

Tags: , , , , , , ,

Vad passar vem? Aktuell forskning – Riksföreningen Psykoterapiforskning bjuder in till höstkonferens

Posted on 15 October 2014 by Karin Lindqvist

Här kommer ett meddelande från Arbetsgruppen för psykoterapiforskning, Psykologiska institutionen,Stockholms universitet och Riksföreningen PsykoterapiCentrum som bjuder in till en fullspäckad höstkonferens!

Skärmavbild 2014-10-14 kl. 19.48.51

PROGRAM

9.30–10.00: Registrering och kaffe

10.00–10.10: Inledning, Gunnar Bohman, RPC

10.10 – 11.25: Bruce Wampold (University of Wisconsin-Madison, USA, and Modum Bad Research Institute, Norge): Are effective therapists effective with everybody? Moderator: Andrzej Werbart

11.30 – 12.15: Parallella seminarier

Helene Ybrandt och Inga Dennhag (Umeå): Alliansutveckling och mönster i triaden klient, terapeut och handledare i relation till outcome i utbildningskontext. Moderator Alexander Rozental

Agneta Thorén (Stockholm): När kort blir långt – Psykodynamisk korttidsterapi för barn och ungdomar. Moderator: Gunnar Bohman

Andrzej Werbart (Stockholm): Organisationen har betydelse för offentligt finansierad psykoterapi. Moderator: Ulla Bertling

Jon Monsen (Oslo): Affect Representation and Intervention Focus (ARIF): Modelling micro-processes in therapeutic dialogues. Moderator: Andrzej Werbart

12.30 – 13.45: Olavi Lindfors and the Helsinki Psychotherapy Study group (National Institute for Health and Welfare, Helsinki, Finland): Patient’s self-concept and object relations as predictors of outcome in short- vs. long-term psychotherapy. Moderator: Gunnar Bohman

13.45 – 14.45: Lunch

14.45 – 16.00: Patrick Luyten (Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Leuven, Belgien, och Research Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London, England): What works for whom revisited – dramatically: The end or the beginning of the great psychotherapy debate? Moderator: Stephan Hau

16.10 – 16.55: Parallella seminarier

Hanne Strømme (Oslo): En plass i solen. Om rivalisering i veiledning. Moderator: Stephan Hau

Majlis Winberg Salomonsson (Stockholm): Forskningsprojekt nya mor-barn psykoanalysmetoden, MIP. Moderator: Gunnar Bohman

Jan Carlsson (Örebro): En internationell multi-site longitudinell studie om psykoterapeuters utbildning. Moderator: Ulla Bertling

Teci Hill och Charlotta Björklind (Stockholm): Den ideala psykoterapeuten. Moderator: Andrzej Werbart

Göran Rydén och Joakim Löf (Stockholm): Förbättringar i borderlinesymptom, generella symptom, självskada, affektiv mentalisering och självomsorg i mentaliseringsbaserad terapi: en naturalistisk utfallsstudie. Moderator Alexander Rozental

16.55 – 17.15: Kaffepaus

17.15 – 18.00:Panel och sammanfattande diskussion om aktuell psykoterapiforskning. Moderator: Gunnar Bohman. Sammanfattning av konferensen: Alexander Rozental

18.00: Mingel

 

Anmälan

Kostnad: 1 250:-, Heltidsstuderande: 300:-

Anmälan via e-post till: rpc@rpc.nu och betala avgiften på postgiro 85 06 20-6, där du anger ditt för- och efternamn samt mailadress i meddelanderutan.

Sista anmälningsdatum: 1 november

www.rpc.nu

 

Comments (0)

Tags: , ,

Till minne av Sidney Blatt

Posted on 31 May 2014 by Psykodynamiskt

blatt-obit-superJumbo

Den 11 maj 2014 avled en stor psykodynamisk teoretiker, Sidney Blatt, vid 85 års ålder. Blatt har varit aktiv länge och är allra mest känd för sin teori om personlighetsutveckling. Det hela började med att Blatt observerade två olika sorters depression, anaklitisk och introjektiv. De deskriptiva symtomen var desamma, men de underliggande personlighetsdragen skiljde sig åt. Från detta utvecklade han sedermera en teori kring personlighetsutveckling. Blatt menade att personligheten utvecklas längs två parallella, delvis överlappande spår, en dialektisk utveckling i spänningsfältet mellan själv och andra. Patologi uppstår som ett resultat av att individen betonar den ena på bekostnad av den andra.

blatt1-3

Tillsammans med andra framstående forskare har Blatt sedan vidareutvecklat och empiriskt prövat sin teori och en ansenlig mängd forskning existerar i dagsläget. Bl a har vi tidigare skrivit om en studie där Blatt m.fl. funnit att de olika “depressionstyperna” svarar olika på kortidsterapier: “Den deskriptiva depressionsdiagnostikens begränsningar”.

I Blatts bok “Polarities of Experience” (som i stort sammanfattar Blatts teori och livsgärning) skriver Peter Fonagy:

This book signals a paradigm shift. No mental health professional can ignore the evidence amassed in these pages and the coherent picture of psychosocial clinical work that emerges. The field of clinical psychology has patiently waited for a model that ties together the threads of a focus on cognition with an emphasis on relationships, the recognition of developmental trajectories, and the failure of atheoretical approaches to classification of mental disorders. Blatt has provided us with a conceptual platform from which the next generation of psychologists can develop.

Vi tar så avsked av en stor teoretiker, forskare och författare.

Comments (0)