Psykodynamisk korttidsterapi effektivt vid depression och ångest – RCT

Posted on 09 May 2011 by Karin Lindqvist

STPP gav stora och signifikanta effektstorlekar på samtliga variabler och denna studie bidrar därför till evidensen för att STPP är en effektiv behandling vid depression och ångest.

 

 

Enligt en randomiserad kontrollerad studie från 2010 är psykodynamisk korttidspsykoterapi (STPP) effektivt vid depressions- och ångesttillstånd.

Studien är en regelrätt RCT som uppfyller kriterierna för psykoterapiforskning enligt Leichsenring et al. (2004). Detta innebär att den har en randomiserad kontrollerad design, terapiformen är specifik och manualiserad, terapeuterna är utbildade och erfarna inom terapiformen samt att reliabla och valida diagnostiska mått används.

I studien jämfördes STPP med treatment as usual (TAU), som i detta fall bestod av medicinsk behandling (främst med SSRI) samt samtal med psykiater en till fyra gånger per månad.

STPP gav stora och signifikanta effektstorlekar på samtliga variabler och denna studie bidrar därför till evidensen för att STPP är en effektiv behandling vid depression och ångest.

Ett av de mest intressanta fynden i denna studie gäller STPPs stora effekt på interpersonellt fungerande. I denna studie mättes interpersonella problem med hjälp av the Inventory of Interpersonal problems, IIP. Här var STPP betydligt bättre än TAU. 54.2% av patienterna som fick STPP uppvisade en kliniskt signifikant förbättring jämfört med bara 27.8 av patienterna som fick TAU.

Short-Term Psychodynamic Psychotherapy Versus Treatment as Usual for Depressive and Anxiety Disorders – A Randomized Clinical Trial of Efficacy
Cinzia Bressi, MD, PhD, Matteo Porcellana, MD, Paola Marianna Marinaccio, MD, Emanuela Paola Nocito, MD,  and Lorenzo Magri, PhD

Bild: Flickr, onkel_wart

Print Friendly

Leave a Reply