Categorized | Alla inlägg, Forskning

Deltagare sökes till studie för ungdomar 15-19 år med nedstämdhet/depression

Posted on 02 September 2019 by Karin Lindqvist

POSTER ERiCA

 

I våras berättade vi om världens första studie på internetbaserad behandling på psykodynamisk grund över internet för ungdomar, som gjordes vid Stockholms universitet i samarbete med Linköpings universitet. Vi samarbetar även med forskare vid Anna Freud Centre i London samt Oslo Universitet.

De preliminära resultaten från studien, som bland annat presenterats på Society for Psychotherapy Resarch international meeting i Buenos Aires, indikerar att behandlingen hade goda effekter på såväl depression och ångest. Vidare var den uppskattad av de ungdomar som deltog.

Nu har nästa studie i projektet öppnat, där en större jämförelse ska göras. I denna studie randomiseras ungdomar, 15-19 år som känner sig nedstämda eller deprimerade till en av två internetbaserade behandlingsformer, med hypotesen att det inte är någon skillnad i effektivitet mellan behandlingarna. I studien undersöks även flera faktorer som tros kunna spela roll för utfall i behandling, så som anknytning, mentalisering och allians.

Denna studie kommer att sträcka sig över tre terminer och ta emot anmälningar i början av terminerna. Just nu är anmälan öppen fram till slutet på september.

Vi vill gärna ha hjälp att nå ut till så många ungdomar som möjligt och är tacksamma för all hjälp att dela information om projektet. Vi skickar gärna informationsmaterial, posters och visitkort per post, maila då karin.lindqvist@psychology.su.se .

På facebook heter vi erica.nu och på instagram heter vi ericastudien.

 

Studien heter ERiCA, vilket står för EaRly Internet based interventions for Children and Adolescents.
Studiens hemsida där man kan lära mer om studien samt anmäla sig är www.erica.nu .

 

Print Friendly

Leave a Reply