Categorized | Alla inlägg

Från Psykoterapimässan: Poa Samuelberg om självskadebeteende och internet

Posted on 21 October 2014 by Psykodynamiskt

image

I en av psykoterapimässans mindre salar tar Poa Samuelberg, leg psykolog, leg psykoterapeut från Bup Traumaenheten i Stockholm till orda. Hon berättar om sexuella övergrepp på unga online samt hur man arbetar med detta i terapirummet.

“Använd inte din egen barndoms sexuella erfarenhet för att förstå dagens ungas sexualitet.” Internet är en stor skillnad där barn och unga kan utforska sin sexualitet på ett helt annat sätt än tidigare. Delning av filmer och bilder, chatt, sociala forum osv. Men med det följer en större möjlighet till risktaganden samt en ökad risk för att fara illa. Poa beskriver bland annat grooming; när en förövare långsamt lär känna ett barn och skapar relation med denne via internet i syfte att utnyttja barnet sexuellt.

Att utnyttjas online är förknippat med olika typer av risktagande. Unga som tidigare varit utsatt för sexuella övergrepp lider störst risk att råka illa ut på nätet pga ett ökat risktagande. Andra grupper som löper ökad risk för sexuella övergrepp online är unga med psykiatrisk problematik och unga med osäkerhet kring sin sexualitet och sexuella läggning.

Det kan vara svårt att upptäcka signaler hos ett barn eller en ungdom som utsatts sexuellt online, de är oftast vaga. Men med kunskap om vem som lever i riskzonen, hur ett trauma påverkar en individ i efterhand samt ökar kunskapen om riskerna på nätet kan vi lättare hjälpa de barn och unga som drabbats.

Poa betonar också vikten av att vuxna generellt, men terapeuter specifikt, vågar fråga barnet vad det varit med om.

Tack till Josefine Paulsen, PTP-psykolog på Ericastiftelsen, som hjälper oss att bevaka Psykoterapimässan, och som skrivit denna text!
Print Friendly

Leave a Reply