Categorized | Alla inlägg

Till minne av Sidney Blatt

Posted on 31 May 2014 by Psykodynamiskt

blatt-obit-superJumbo

Den 11 maj 2014 avled en stor psykodynamisk teoretiker, Sidney Blatt, vid 85 års ålder. Blatt har varit aktiv länge och är allra mest känd för sin teori om personlighetsutveckling. Det hela började med att Blatt observerade två olika sorters depression, anaklitisk och introjektiv. De deskriptiva symtomen var desamma, men de underliggande personlighetsdragen skiljde sig åt. Från detta utvecklade han sedermera en teori kring personlighetsutveckling. Blatt menade att personligheten utvecklas längs två parallella, delvis överlappande spår, en dialektisk utveckling i spänningsfältet mellan själv och andra. Patologi uppstår som ett resultat av att individen betonar den ena på bekostnad av den andra.

blatt1-3

Tillsammans med andra framstående forskare har Blatt sedan vidareutvecklat och empiriskt prövat sin teori och en ansenlig mängd forskning existerar i dagsläget. Bl a har vi tidigare skrivit om en studie där Blatt m.fl. funnit att de olika “depressionstyperna” svarar olika på kortidsterapier: “Den deskriptiva depressionsdiagnostikens begränsningar”.

I Blatts bok “Polarities of Experience” (som i stort sammanfattar Blatts teori och livsgärning) skriver Peter Fonagy:

This book signals a paradigm shift. No mental health professional can ignore the evidence amassed in these pages and the coherent picture of psychosocial clinical work that emerges. The field of clinical psychology has patiently waited for a model that ties together the threads of a focus on cognition with an emphasis on relationships, the recognition of developmental trajectories, and the failure of atheoretical approaches to classification of mental disorders. Blatt has provided us with a conceptual platform from which the next generation of psychologists can develop.

Vi tar så avsked av en stor teoretiker, forskare och författare.

Print Friendly

Leave a Reply