Nya infallsvinklar på borderlinepatienten – konferens i Stockholm i april!

Posted on 13 January 2014 by Psykodynamiskt

Här kommer ett meddelande från Svenska TFP-föreningen som bjuder till konferens med självaste Otto Kernberg i vår!

Svenska TFP-föreningen inbjuder till konferens om
Transference Focused Psykoterapi (TFP) för patienter med borderline personlighetssyndrom

Otto Kernberg, MD, Professor of Psychiatry, New York
Stephan Doering, MD, Professor, Wien
Tid: Fredag 4 april 2014, kl 9.00-17.00 & Lördag 5 april 2014, kl 9.30-12.00
Lokal: Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet
Tid: Fredag 4 april 2014, kl 19.00-21.00
Lokal: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

Vi har nöjet att bjuda er till två spännande dagar om Transference-Focused Psykoterapi, en evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi för individer med borderline personlighetssyndrom som också kan användas för behandling av andra personlighetssyndrom. Psykiatriprofessorn Otto Kernberg kommer till Stockholm 4 -5 april 2014 för att presentera Transference-Focused Psykoterapi. Otto Kernberg och hans team bestående av forskare, kliniker och teoretiker har arbetat under de senaste 40 åren med att forska och utveckla Transference-Focused Psykoterapi. Denna konferens kan ses som en fristående inledning till kommande utbildning i Transference-Focused Psykoterapi (TFP). Konferensen inleds med en beskrivning av en aktuell förståelsemodell av personlighet och borderline personlighetssyndrom utifrån föreställningar av självet och föreställningar av andra som internaliseras i minnet under uppväxten och kommer att påverka individens upplevelse av självet och andra under hela livet. Denna förståelsemodell ligger i linje med de nya DSM-5 kriterierna av personlighet och borderline personlighetssyndrom som återfinns i sektion 3 av DSM-5 boken. Under denna konferens beskrivs tekniker som används i Transference-Focused Psykoterapi (TFP) för behandling av både symptom och underliggande personlighetsstruktur hos individen med Borderline personlighetssyndrom. Därmed syftar man till att förbättra patientens fungerande och öka det subjektiva välbefinnande och engagemang i relationer och arbete. Under konferensen kommer inspelade videoinslag med patienter under behandling med Transference-Focused Psykoterapi (TFP) att visas.

Psykologiska Institutionen, Frescati hage, Frescati Hagväg 8, Stockholm Tunnelbana Universitetet, Avgift: 2400 kr, Studenter 1000 kr, Anmälan sker genom inbetalning av 900 kr senast 18/1 på konto i Swedbank Clearingnr 8327-9 Kontonummer 9348676868 Återbetalas inte vid ev. återbud. Slutbetalning senast 15/3, Ange namn och adressuppgifter. OBS! Begränsat antal platser! Kontakt sophiesteijer@gmail.com eller 08-667 16 79

Schema:

FREDAG 4 APRIL 2014, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

09.00-12.00 Lecture: Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder, Otto Kernberg, Professor of Psychiatry, New York

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.30 Workshop: Introduction to Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder, Empirical research and training in TFP Stephan Doering, psychiatrist, Professor and chair of Psychoanalysis and Psychotherapy, Medical University, Wien, Österrike

14.30-14.45 Paus

14.45-17.00 Workshop: Introduction to Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder: Describing and Discussing the Therapy Otto Kernberg, MD, New York & Stephan Doering, MD, Wien

FREDAG 4 APRIL 2014, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

19.00-19.30 Anmälan och köp av inträdesbiljett för 250 kr/ person

19.30-21.00 Lecture: The Almost Untreatable Narcissistic Patient, Otto Kernberg, Professor of Psychiatry, New York

LÖRDAG 5 APRIL 2014, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

09.30 – 12.00 Workshop: Transference Focused Psychotherapy (TFP) for Borderline Personality Disorder: Clinical Case Presentation Otto Kernberg, MD, New York & Stephan Doering, MD, Wien

Print Friendly

3 Comments For This Post

 1. Malin Holm Says:

  Det är ju fantastiskt spännande – vilket bra initiativ!

 2. Ola Lindgren Says:

  Om någon skulle läsa detta inlägg efter så lång tid så förtjänar det att påpekas att Kernbergs objektrelationsmodell inte är att de inre själv- och objektrepresentationerna är minnen, som påstås i bloggen. De utgör istället byggstenar i av vad som så småningom blir en färdig personlighetsstruktur med det, jag och överjag. Sruktur, inte minnen.

 3. Jakob Mechler Says:

  Hej Ola,

  Tack för påpekandet. Vi har inte skrivit texten själva utan bara vidarebefordrat den åt svenska TFP-föreningen. Det låter som att du är påläst om Kernberg – kanske kan du och föreningen ha glädje av varandra?

Leave a Reply