Svensk forskning rörande långsiktiga och kortsiktiga behandlingseffekter utav långvarig psykoanalytisk behandling av unga vuxna

Posted on 13 March 2011 by Psykodynamiskt

Ny forskning från Sverige (2010) undersöker långsiktiga och kortsiktiga behandlingseffekter utav långvarig psykoanalytisk behandling i åldersgruppen unga vuxna (18-25 år). Man ämnade undersöka möjliga förändringar och prediktorer för förändring.

Forskarna fann att långvarig psykoanalytisk behandling har effekt och att den kan vara verksam för unga vuxna.  I de fall då terapeuten själva skattat låg på variabeln arbetsallians fann man att detta gynnade terapin. Detta kan möjligen ha att göra med att terapeuten observerat ett problem i interaktionen patient och terapeut emellan och därför arbetat hårdare för att lösa det. Forskarna slår också fast att mer forskning på området behövs.

Lindgren, Annika; Werbart, Andrzej; Philips, Björn. (2010) Long-term outcome and post-treatment effects of psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice.
Vol 83(1), Mar 2010, pp. 27-43

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1348/147608309X464422/abstract

Foto: PinkStock Photos!

Print Friendly

Leave a Reply