Psykodynamisk-interpersonell terapi effektiv för suicidnära patienter

Posted on 26 September 2011 by Jakob Mechler

Guthrie, E., Kapur, N., Mackway-Jones, K., Chew-Graham, C., Moorey, J., Mendel, E., Marino-Francis, F., et al. (2001). Randomised controlled trial of brief psychological intervention after deliberate self poisoning. BMJ (Clinical research ed.), 323(7305), 135-8. Retrieved from http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=34723&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

Studien utgör en randomiserad kontrollerad prövning av en kortare psykodynamisk-interpersonell intervention med patienter som kommit in akut efter suicidförsök.

119 vuxna som avsiktligt försökt förgifta sig själva randomiserades till två olika betingelser: fyra psykodynamiskt-interpersonellt orieterade samtal i patientens hem eller TAU (treatment as usual) vilket i de flesta fall gick ut på att patienten, efter akutvård, skickades tillbaka till sin husläkare. Samtalen fokuserar specifikt på interpersonella faktorer då det stora flertalet suicidförsök är sprungna ur just interpersonell problematik. Behandlingsformen är strukturerad och manualiserad.

Patienter som erhållit psykodynamisk behandling visade upp en signifikant minskning i suicidtankar jämfört med kontrollgruppen. De var också mer nöjda med sin behandling och var mindre benägna att utföra självskadebeteende.

Forskarna fastslår att det behövs mer forskning på området, men att resultaten är lovande.

Flickr: Tayrawr Fortune

Print Friendly

Leave a Reply