Ericastiftelsen: Mentaliseringsorienterad korttidsterapi för barn

Posted on 29 September 2012 by Psykodynamiskt

Mentaliseringsorienterad korttidspsykoterapi för barn är en tidsbegränsad terapiform på psykodynamisk grund som utvecklats för barn i åldrarna 5-9 år. Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal.

Utbildningen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter samt personer med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med föräldrar och barn.

Kursstart är 14 november och sista ansökningsdag är 12 oktober. Mer information och ansökningsformulär finns på Ericastiftelsens hemsida, http://www.ericastiftelsen.se/

Print Friendly

Leave a Reply