Categorized | Alla inlägg, Forskning

American Psychological Association gör nytt uttalande om psykoterapi

Posted on 16 September 2012 by Karin Lindqvist

 

 

Variationer i utfall är mer påverkade av patientkaraktäristika som kronicitet, komplexitet, socialt stöd och intensitet – och av terapeut- och kontextfaktorer snarare än av specifika diagnoser eller specifika behandlingsmodeller.

American Psychological Association (APA) gick i augusti ut med ett uttalande om psykoterapi, baserad på en forskningsgenomgång de gjort, kallat ”Resolution on the Recognition of Psychotherapy Effectiveness”.

De skriver i uttalandet bland annat att: ”De generella effekterna av psykoterapi är vitt accepterade som signifikanta och stora. Dessa stora effekter är relativt jämna över de flesta diagnoser, och variationer handlar mer om tillståndens svårighet än om specifika diagnoser – detta innebär att variationer i utfall är mer påverkade av patientkaraktäristika som kronicitet, komplexitet, socialt stöd och intensitet – och av terapeut- och kontextfaktorer snarare än av specifika diagnoser eller specifika behandlingsmodeller.” (egna översättningar).

De skriver också att: ”Resultaten av psykoterapi tenderar att hålla längre och leda till mindre behov av ytterligare behandling än psykofarmakologiska behandlingar.”

Dessa fynd tyder på att (1) de flesta valida och strukturerade psykoterapier i princip är likvärdiga i effektivitet och (2) patient- och terapeutkaraktäristika, vilka oftast inte fångas av patientens diagnos eller av terapeutens specifika behandlingsmodell, påverkar resultaten.

Dessutom: ”Jämförelser av olika former av psykoterapi resulterar oftast i relativt ickesignifikanta skilnnader, och kontextuella och relationella faktorer medierar och modererar ofta utfallet. Dessa fynd tyder på att (1) de flesta valida och strukturerade psykoterapier i princip är likvärdiga i effektivitet och (2) patient- och terapeutkaraktäristika, vilka oftast inte fångas av patientens diagnos eller av terapeutens specifika behandlingsmodell, påverkar resultaten.”

De skriver också om psykoterapiers effektivitet i relation till vårdpolitik, och understryker där bland annat att psykoterapi har betydligt mindre biverkningar än många medicinska behandlingar, vilket även detta bidrar till att göra psykoterapi en mer kostnadseffektiv behandlingsform. Det finns flera stora studier och kommer hela tiden mer forskning som visar att psykoterapi är en kostnadseffektiv behandling som ökar funktionsförmåga och arbetsförmåga samt minskar dödlighet, vårdanvändning, sjukskrivningar och som också ibland kan leda till att man slipper utföra krävande medicinska ingrepp och behandlingar hos patienter med svår psykisk ohälsa.

Läs hela uttalandet här: http://www.apa.org/news/press/releases/2012/08/resolution-psychotherapy.aspx

Print Friendly

3 Comments For This Post

  1. Petra Frid Says:

    Länken till APA:s uttalande fungerar inte!

  2. Karin Lindqvist Says:

    Ouch! Sorry, nu funkar den!

  3. Birte F Johannessen Says:

    Viktig i Norge også

Leave a Reply