Categorized | Alla inlägg, Forskning

Tips: Nordisk konferens om psykoterapiforskning!

Posted on 21 September 2011 by Psykodynamiskt

 

Snart hålls en spännande konferens i Stockholm för alla psykoterapiintresserade. Arbetsgruppen för psykoterapiforskning bjuder in till två konferensdagar på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet, den 21-22 oktober.

Deltagande kostar 800 kr för ordinarie deltagare och 250 kr för studenter! Antalet platser är begränsat.

Sista anmälningsdatum är den 30 september. För mer information om konferensen och om hur man anmäler sig, gå in på http://www.terapiforskning.se/arbetsgruppen.html

Program

Psykoterapi- och handledningsforskning i dialog: En nordisk konferens och nätverksbyggande

Fredag 21 oktober 2011: Fokus PSYKOTERAPIFORSKNING
10.15–10.30 Inledning: Stephan Hau och Andrzej Werbart
10.30–11.15 Susanne Lunn: Den vellykkede og den mislykkede case.
11.15–11.35 Kaffe
11.35–12.20 Johannes Lehtonen: Serotonin och psykoterapi.
12.20–13.30 Lunch
13.30–14.15 Per Einar Binder och Helge Holgersen: En voksen alliansepartner på veien ut i
verden – ungdoms erfaring av nyttig psykoterapeutiske samhandling i en alder
der selvstendighet teller.
14.25–15.10 Parallella seminarier med pågående och planerade forskningsprojekt
15.10–15.30 Kaffe
15.30–16.15 Parallella seminarier med pågående och planerade forskningsprojekt
16.25–17.30 Panel och sammanfattande diskussion om psykoterapiforskning och nordiskt
nätverk: Per Einar Binder, Siv Boalt Boëthius, Stephan Hau, Helge Holgersen,
Johannes Lehtonen, Susanne Lunn, Andrzej Werbart
17.30–19.00 Social samvaro och dryck med litet tilltugg

Lördag 22 oktober 2011: Fokus HANDLEDNINGSFORSKNING
9.00–9.30 Inledning. Marie-Louise Ögren och Siv Boalt Boëthius: Nordisk forskning inom
området. Kort översikt om grupphandledningsforskning. Hur vi går vidare.
9.30–10.15 Helge Rønnestad: Forskning om psykoterapeutens profesjonelle utvikling: Hva
vet vi og hvor går vi?
10.15–10.35 Kaffe
10.35–11.20 Claus Haugaard Jacobsen: Min værste supervision: Kvalitative og kvantitative
data fra den danske DPCCQ.
11.20–11.30 Kort paus
11.30–12.15 Gunnel Jacobsson och Stephan Hau: Från ax till limpa: Hur utvecklas en
psykoterapeutidentitet?
12.15–13.30 Lunch
13.30–13.50 Imre Szecsödy: Vikten av att utbilda handledare och studera den influens som
utbildningen/träningen har.
13.50–14.35 Hanne Strømme: Ansikt til ansikt med hjelpeløshet: En studie av
psykologistudenters tilegnelse av dynamisk psykopterapeutisk kompetanse.
14.35–14.55 Kaffe
14.55–15.40 Jan Carlsson: Utveckling under och efter en psykoterapeututbildning: Forskning
om professionsutveckling på olika stadier.
15.40–15.50 Kort paus
15.50–17.00 Sammanfattande diskussion om handledningsforskning och nordiskt nätverk.
Avslutning

Print Friendly

Leave a Reply